Matematyka

Matematyka z pomysłem 6 (Podręcznik, WSiP)

Wykonaj działania. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

`1,1+1,1:1,1*1,1-1,1=1,1+1*1,1-1,1=1,1+1,1-1,1=2,2-1,1=1,1` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`1,1+1,1*1,1:1,1-1,1=1,1+1,21:1,1-1,1=1,1+1,1-1,1=2,2-1,1=1,1` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`1,2+1,2:1,2*1,2-1,2=1,2+1*1,2-1,2=1,2+1,2-1,2=2,4-1,2=1,2` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`1,2+1,2*1,2:1,2-1,2=1,2+1,44:1,2-1,2=1,2+1,2-1,2=2,4-1,2=1,2` 

 

Przeanalizujmy podobne przykłady:

`1,6+1,6:1,6*1,6-1,6=1,6+1*1,6-1,6=1,6+1,6-1,6=3,2-1,6=1,6` 

`1,6+1,6*1,6:1,6-1,6=1,6+2,56:1,6-1,6=1,6+1,6-1,6=3,2-1,6=1,6` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ ))` 

`2,5+2,5:2,5*2,5-2,5=2,5+1*2,5-2,5=2,5+2,5-2,5=5-2,5=2,5` 

`2,5+2,5*2,5:2,5-2,5=2,5+6,25:2,5-2,5=2,5+2,5-2,5=5-2,5=2,5` 

 

Wniosek:

a - dowolna liczba dodatnia

`a+a:a*a-a=a` 

oraz

`a+a*a:a-a=a`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie