Matematyka

Autorzy:Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Wykonaj działania. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

`1,1+1,1:1,1*1,1-1,1=1,1+1*1,1-1,1=1,1+1,1-1,1=2,2-1,1=1,1` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`1,1+1,1*1,1:1,1-1,1=1,1+1,21:1,1-1,1=1,1+1,1-1,1=2,2-1,1=1,1` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`1,2+1,2:1,2*1,2-1,2=1,2+1*1,2-1,2=1,2+1,2-1,2=2,4-1,2=1,2` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`1,2+1,2*1,2:1,2-1,2=1,2+1,44:1,2-1,2=1,2+1,2-1,2=2,4-1,2=1,2` 

 

Przeanalizujmy podobne przykłady:

`1,6+1,6:1,6*1,6-1,6=1,6+1*1,6-1,6=1,6+1,6-1,6=3,2-1,6=1,6` 

`1,6+1,6*1,6:1,6-1,6=1,6+2,56:1,6-1,6=1,6+1,6-1,6=3,2-1,6=1,6` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ ))` 

`2,5+2,5:2,5*2,5-2,5=2,5+1*2,5-2,5=2,5+2,5-2,5=5-2,5=2,5` 

`2,5+2,5*2,5:2,5-2,5=2,5+6,25:2,5-2,5=2,5+2,5-2,5=5-2,5=2,5` 

 

Wniosek:

a - dowolna liczba dodatnia

`a+a:a*a-a=a` 

oraz

`a+a*a:a-a=a`