Matematyka

Oszacuj (bez obliczania dokładnej ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

`"a)"\ 5,2:1/2+3 1/2*0,5>10`  

`5:1/2=5*2=10` 

`5,2:1/2>5:1/2=10` 

Do liczby większej od 10 dodajemy liczbę dodatnią, więc wynik jest większy od 10.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"b)"\ 3,9*1/2+5 3/5:0,5>10` 

`5:0,5=5:1/2=5*2=10` 

`5 3/5:0,5>5:0,5=10` 

Do pewnej liczby dodatniej dodajemy liczbę większą od 10, więc wynik jest większy od 10.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"c)"\ 5,2*1/2+3 1/2:0,5<10` 

`5,2*1/2~~5*1/2=2,5` 

`3 1/2:0,5=3 1/2*2=7` 

`2,5+7<10` 
`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ 3,9:1/2+3 1/2*0,5<10`  

`4:1/2=4*2=8` 

`3,9:1/2<4:1/2=8` 


`4*0,5=4*1/2=4:2=2` 

`3 1/2*0,5 <4*0,5=2` 

`3,9:1/2+3 1/2*0,5<8+2=10` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie