Matematyka

Wyznacz rozwinięcia dziesiętne ... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Wyznacz rozwinięcia dziesiętne ...

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Wyznaczamy rozwinięcia dziesiętne ułamków właściwych o mianowniku 6 (ułamek właściwy jest to ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika):

`1/6=0,166ul(ul(6))6 ...`  

`2/6=0,333ul(ul(3))3 ...`  

`3/6=0,5` 

`4/6=0,666ul(ul(6))6 ...` 

`5/6=0,833ul(ul(3))3...`  

Zaokrąglamy powyższe rozwinięcia dziesiętne ułamków do części tysięcznych (do trzeciej cyfry po przecinku).

Patrzymy na cyfrę znajdującą się na czwartym miejscu po przecinku (cyfra podkreślona). Jezeli cyfra znajdująca się na czwartym miejscu po przecinku to 0, 1, 2, 3 lub 4, to cyfre z trzeciego miejsca pozostawiamy bez zmian. Jeżeli cyfra znajdująca się na czwartym miejscu po przecinku to 5, 6, 7, 8 lub 9, to cyfrę z trzeciego miejsca zwiekszamy o 1.

`1/6~~0,167` 

`2/6~~0,333` 

`3/6=0,500` 

`4/6~~0,667` 

`5/6~~0,833` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie