Matematyka

Autorzy:Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Sprawdź, że: ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

`1,1^2=1,1*1,1=1,21` 

`11,1^2=11,1*11,1=123,21` 

`111,1^2=111,1*111,1=12343,21` 

Możemy zauważyć następującą zasadę:

Jeżeli liczba złożona np. z czterech jedynek zostanie podniesiona do kwadratu, to aby otrzymać wynik zapisujemy tyle kolejnych liczb naturalnych (zaczynając od 1), ile cyfr ma podnoszona do kwadratu liczba. Następnie dopisujemy do wypisanych liczb naturalnych, liczby naturalne ale w kolejności malejącej. Stawiamy przecinek dwa miejsca od końca.

Np.

`1111,1^2` 

Podnosimy do kwadratu liczbę składającą się z pięciu jedynek. 

W wyniku pojawi się więc pięć kolejnych liczb naturalnych (zaczynając od 1):

`12345` 

oraz liczby naturalne w kolejności malejącej:

`12345ul(ul(4321))` 

Przecinek stawiamy na drugim miejscu od końca, czyli:

`1234543,21` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`1111,1^2=1234543,21`

`11111,1^2=123456543,21`

`111111,1=12345676543,21`