Matematyka

Autorzy:Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Ojciec i syn mają łącznie... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Ojciec i syn mają razem 43 lata.

`"wiek ojca"+"wiek syna"=43` 

Ojciec jest o 29 lat starszy od syna. Możemy więc zapisać, że:

`#underbrace("wiek ojca")_("wiek syna"+29)+"wiek syna"=43` 

a więc:

`"wiek syna"+29+"wiek syna"=43` 

`2*"wiek syna"+29=43` 

`2*"wiek syna"=43-29` 

`2*"wiek syna"=14` 

Wyznaczamy wiek syna:

`"wiek syna"=14:2` 

`"wiek syna"=7` 

Syn ma 7 lat. Ojciec jest o 29 lat starszy. Obliczmy wiek ojca:

`"wiek ojca"=7+29=36` 

Sprawdzenie:

`7+36=43` 

 

Odpowiedź: Ojciec ma 36 lat a syn 7 lat