Matematyka

Matematyka 2001 (Zbiór zadań, WSiP)

Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

`a) \ \ V=a*b*c=13 \ "cm"*11 \ "cm"*19 \ "cm"=143 \ "cm"^2*19 \ "cm"=2717 \ "cm"^3`

`P_c=2*a*b+2*b*c+2*a*c=2*13 \ "cm"*11 \ "cm"+2*11 \ "cm"*19 \ "cm"+2*13 \ "cm"*19 \ "cm"=`

`=2*143 \ "cm"^2+2*209 \ "cm"^2+2*247 \ "cm"^2=286 \ "cm"^2+418 \ "cm"^2+494 \ "cm"^2=1198 \ "cm^2`

`b) \ \ V=11 \ "cm"*11 \ "cm"*23 \ "cm"=121 \ "cm"^2*23 \ "cm"=2783 \ "cm"^3`

`P_c=2*11 \ "cm"*11 \ "cm"+2*11 \ "cm"*23 \ "cm"+2*11 \ "cm"*23 \ "cm"=2*121 \ "cm"^2+2*253 \ "cm"^2+2*253 \ "cm"^2=`

`=242 \ "cm"^2+506 \ "cm"^2+506 \ "cm"^2=1254 \ "cm"^2`

`c) \ \ V=15 \ "cm"*12 \ "cm"*10 \ "cm"=180 \ "cm"^2*10 \ "cm"=1800 \ "cm"^3`

`P_c=2*15 \ "cm"*12 \ "cm"+2*12 \ "cm"*10 \ "cm"+2*15 \ "cm"*10 \ "cm"=30 \ "cm"*12 \ "cm"+24 \ "cm"*10 \ "cm"+30 \ "cm"*10 \ "cm"=`

`=360 \ "cm"^2+240 \ "cm"^2+300 \ "cm"^2=900 \ "cm"^2`

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

8034

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie