Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Ustal, nie wykonując działań, jaki znk (<,>,=) należy wpisać 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Ustal, nie wykonując działań, jaki znk (<,>,=) należy wpisać

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

a) Oba iloczyny mają wartość dodatnią, gdyż mnożymy dwie liczby ujemne. W działaniu po prawej stronie mamy czynnik (-116), a w działaniu po lewej stronie (-115), stąd w wyniku mnożenia otrzymamy większą liczbę w działaniu po prawej stronie.

`-342*(-115) \ < \ -342*(-116)`

b) Oba iloczyny mają wartość ujemną, gdyż mnożymy liczbę dodatnią przez liczbę ujemną. W działaniu po prawej mamy czynnik (-99), a w działaniu po lewej stronie (-98), więc po prawej stronie otrzymamy mniejszy wynik (,,bardziej na minusie").

`57*(-98) \ < \ 57*(-99)` 

c) Oba ilorazy mają wartość dodatnią, gdyż mnożymy dwie liczby ujemne. Taki sam wyniki otrzymamy gdybyśmy dzielili dwie liczby dodatnie

`513:27 \ \ square \ \ 513:19` 

W działaniu po prawej stronie dzielimy 513 przez większą liczbą stąd otrzymamy mniejszy wynik, niż gdy dzielimy ją przez mniejszą liczbę 19.

`-513:(-27) \ \ < \ \ -513:(-19)` 

d) Oba ilorazy mają wartość dodatnią, gdyż dzielimy liczbę dodatnią przez liczbę ujemną. Taki sam wynik otrzymamy gdybyśmy dzielili liczbę ujemną przez liczbę dodatnią.

`-992:31 \ \ square \ \ -992:32` 

Wynik dzielenia po lewej stronie będzie ,,bardziej na minusie" niż wynik dzielenia po prawej strone, gdyż -992 dzielimy na 31, więc otrzymamy większą liczbę, niż w przypadku dzielenia na 32.

`992:(-31) \ > \ 992:(-32)`