Matematyka

Przeczytaj informacje zapisane ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Przeczytaj informacje zapisane ...

4
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

`ul(84)\ \ \ 8+4=12 \ -\ "suma cyfr podzielna przez 3"`

`83\ \ \ 8+3=11`

`ul(72)\ \ \ 7+2=9\ -\ "suma cyfr podzielna przez 3"`

`ul(234)\ \ \ 2+3+4=9\ -\ "suma cyfr podzielna przez 3"`

`316\ \ \ 3+1+6=10`

`ul(4065)\ \ \ 4+0+6+5=15\ -\ "suma cyfr podzielna przez 3"`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe
Autorzy: Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie