Matematyka

Tylko jedna z podanych liczb jest ... 4.67 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Tylko jedna z podanych liczb jest ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

`a) \ 6*1094-938`

Wynik możemy oszacować następująco:
1094≈1100
938≈900
`6*1100-900=6600-900=5700` 

Wynik będzie wynosił około 5700. 

Liczba będąca wynikiem działania to: 5626. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ 3*995-1794:6` 

Wynik możemy oszacować następująco:
995≈1000
1794≈1800
`3*1000-1800:6=3000-300=2700`  

Wynik będzie wynosił około 2700. 

Liczba będąca wynikiem działania to: 2686. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ 7*(234+221)-3*498` 

Wynik możemy oszacować następująco:
234≈230
221≈220
498≈500
`7*(230+220)-3*500=7*450-1500=3150-1500=1650`    

Wynik będzie wynosił około 1650. 

Liczba będąca wynikiem działania to: 1691. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ (9*96-149*2)*3` 

Wynik możemy oszacować następująco:
96≈100
149≈150
`(9*100-150*2)*3=(900-300)*3=600*3=1800`      

Wynik będzie wynosił około 1800. 

Liczba będąca wynikiem działania to: 1698. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 5. Wersja C
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie