Matematyka

Babcia Tymka i Pawła ... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Babcia ma 6 kg dżemu i chce rozlać ten dżem do słoików, każdy o pojemności 2/5 kg. 

Rachunki Tymka: 

6 kg = 600 dag (wagę dżemu wyraził w dekagramach)

2/5 kg = 2/5∙100 dag=40 dag (to, ile dżemu zmieści się w jednym słowniku również wyraził w dekagramach)

Wagę dżemu (wyrażoną w dekagramach) podzielił przez wagę dżemu (wyrażoną w dekagramach), jaki mieści się w jednym słoiku. 
Obliczył w ten sposób ilość potrzebych słoików. 
`60strike0:4strike0=60:4=15`   

Tymek obliczył, że potrzeba 15 słoików.


Rachunki Pawła:

Wagę całego dżemu (wyrażoną w kilogramach) podzielił przez wagę dżemu, jaki mieści się w jednym słoiku (wyrażoną w kilogramach). 
`6:2/5=strike6^3*5/strike2^1=15` 

Paweł obliczył, że potrzeba 15 słoików. 


Oba sposoby liczenia są poprawne, jednak sposób Pawła jest znacznie szybszy. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 5. Wersja C
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie