Matematyka

Matematyka z plusem 5. Wersja C (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Uzupełnij i wykonaj mnożenie: 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Uzupełnij i wykonaj mnożenie:

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

`a) \ 1/5 \ "kwoty" \ 30 \ "zł" \ "to" \ ul(ul( \ 6 \ )) \ "zł"` 

Dzielimy 30 zł na 5 równych części, czyli każda część to 6 zł. 

`1/5*30=(1*strike30^6)/strike5^1=6`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`b) \ 1/3 \ "kwoty" \ 27 \ "zł" \ "to" \ ul(ul( \ 9 \ )) \ "zł"`  

Dzielimy 27 zł na 3 równe części, czyli każda część to 9 zł. 

`1/3*27=(1*strike27^9)/strike3^1=9` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`c) \ 3/4 \ "m" \ "to" \ ul(ul( \ 75 \ )) \ "cm"` 

1 m to 100 cm.
Dzielimy 1 m (100 cm) na 4 równe części, czyli każda część to 25 cm. 
Bierzemy trzy części z czterech, czyli 75 cm. 

`3/4*100=(3*strike100^25)/strike4^1=75` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ 1/4 \ "godziny" \ "to" \ ul(ul( \ 15 \ )) \ "minut"` 

1 h to 60 min.
Dzielimy 1 h (60 min) na 4 równe części, czyli każda część to 15 min.

`1/4*60=(1*strike60^15)/strike4^1=15` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`e) \ 1 1/5 \ "t" \ "to" \ ul(ul( \ 1200 \ )) \ "kg"` 

1 t to 1000 kg.
Dzielimy 1 t (1000 kg) na 5 równych części, czyli każda część to 200 kg. 

`1 1/5*1000=6/5*1000=(6*strike1000^200)/strike5^1=1200`  

DYSKUSJA
user profile image
menel2005

1

16 maja 2017
fajne zadania supcio
Informacje
Matematyka z plusem 5. Wersja C
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie