Matematyka

Zastanów się, jakie dzielniki ma mniejsza z dwóch podanych liczb ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Zastanów się, jakie dzielniki ma mniejsza z dwóch podanych liczb ...

5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie

`a) \ "NWD"(4,8)=4` 
Dzielniki liczby 4 to: 1, 2, 4. 

Sprawdzamy czy największy z dzielników liczby 4 dzieli liczbę 8. 
8:4=2, zatem największy wspólny dzielnik 4 i 8 to 4. 


`b) \ "NWD"(12,6)=6` 
Dzielniki liczby 6 to: 1, 2, 3, 6.

Sprawdzamy czy największy z dzielników liczby 6 dzieli liczbę 12.
12:6=2, zatem największy wspólny dzielnik 12 i 6 to 6.


`c) \ "NWD"(8,6)=2` 
Dzielniki liczby 6 to: 1, 2, 3, 6.

Sprawdzamy czy największy z dzielników liczby 6 dzieli liczbę 8.
8:6=1 r. 2, zatem największy z dzielników liczby 6 nie dzieli liczby 8.

Sprawdzamy czy mniejszy z dzielników liczby 6, liczba 3, dzieli liczbę 8.
8:3=2 r. 2, zatem kolejny z dzielników liczby 6 nie dzieli liczby 8.

Sprawdzamy czy jeszcze mniejszy dzielnik liczby 6, liczba 2, dzieli liczbę 8.
8:2=4, zatem największy wspólny dzielnik liczb 6 i 8 to 2.   


`d) \ "NWD"(4,13)=1` 

`e) \ "NWD"(10,8)=2` 


`f) \ "NWD"(10,25)=5` 


`g) \ "NWD"(9,15)=3` 


`h) \ "NWD"(16,4)=4` 


`i) \ "NWD"(12,35)=1` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 5. Wersja C
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie