Matematyka

Autorzy:Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Wpisz brakujące liczniki ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Aby podzielić przez ułamek, zastępujemy dzielenie mnożeniem przez odwrotność.

`3/4:square/7=21/8` 

`3/4*7/square=21/8` 

Obliczając iloczyn dwóch ułamków mnożymy licznik pierwszego ułamka przez licznik drugiego ułamka oraz mianownik pierwszego ułamka przez 

 

mianownik drugiego ułamka.

Mnożąc liczniki ułamków otrzymujemy:

`3*7=21` 

W wyniku licznik wynosi 21, więc się zgadza.

Mnożąc mianowniku ułamków musimy otrzymać 8.

`4*square=8` 

Stąd:

`square=2` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

Aby podzielić przez ułamek, zastępujemy dzielenie mnożeniem przez odwrotność.

`square/5:1/3=9/Delta`  

`square/5*3/1=9/Delta` 

`square/5*3=9/Delta`   

`(square*3)/5=9/Delta`

Obliczając iloczyn dwóch ułamków mnożymy licznik pierwszego ułamka przez licznik drugiego ułamka oraz mianownik pierwszego ułamka przez 

 

mianownik drugiego ułamka.

Mnożąc liczniki ułamków otrzymujemy:

`square*3=9` 

Więc:

`square=3`   

Mnożąc mianownik ułamka w wyniku musi być równy 5.

`Delta=5` 

Możemy także dobrać inne liczby np:

`square=5\ \ \ \ \ \ Delta=3` 

Mamy wtedy:

`strike5^1/strike5^1:1/3=1*3=3` 

Po prawej stronie mamy:

`strike9^3/strike3^1=3/1=3`

Lub

`square=15\ \ \ \ \ \ Delta=1` 

Mamy wówczas:

`15/5:1/3=strike15^3/strike5^1*3=9`  

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`4/square:5/Delta=12/25` 

`4/square*Delta/5=12/25` 

Stąd:

`4*Delta=12` 

`Delta=3` 

`square*5=25` 

`square=5` 

Możemy wpisać także inne liczby np:

`Delta=6\ \ \ \ \ square=10` 

`Delta=9\ \ \ \ \ square=15` 

W miejsce `^Delta` wpisujemy wielokrotności 3. W miejsce `^square` wpisujemy wielokrotności 5. Obie wielokrotności muszą powstać przez przemnożenie 3 i 5 przez taką samą liczbę.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`4/5:Delta/square=16/25` 

`4/5*square/Delta=16/25`  

Możemy więc wpisać:

`square=4 \ \ \ \ \ \ \ Delta=5`

Możemy także wpisać inne liczby.

w miejsce `^square` wpsiujemy wielokrotności 4, a w miejsce `^Delta` wpisujemy wielokrotności 5. Obie wielokrotności muszą powstawac, przez pomnożenie 4 i 5 przez taką samą liczbę naturalną.

Inne możliwości to np.:

`square=8\ \ \ \ \ \ \ \ Delta=10` 

`square=12\ \ \ \ \ \ Delta=15`