Matematyka

Autorzy:Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Oblicz: 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Aby dodać/odjąć ułamki o różnych mianownikach, musimy doprowadzić oba ułamki do wspólnego mianownika, a nastepnie dodać/odjąć liczniki tych ułamków, a mianownik przepisać.

`"a)"\ 1/5+3/10=2/10+3/10=5/10` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"b)"\ 1/4+5/8` 

Wspólny mianownik to 8.

Rozszerzamy ułamki do mianownika 8.

`1/4\ \stackrel(*2)=\ 2/8` 

Otrzymujemy:

`1/4+5/8=2/8+5/8=7/8` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"c)"\ 1/3+4/9` 

Wspólny mianownik dla obu ułamków to 9.

Rozszerzamy ułamki do mianownika 9.

`1/3\ \stackrel(*3)=\ 3/9` 

Otrzymujemy:

`1/3+4/9=3/9+4/9=7/9` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"d)"\ 1 1/6+3 5/12` 

Wspólny mianownik części ułamkowej to 12.

`1/6\ \stackrel(*2)=\ 2/12`   

Otrzymujemy:

`1 1/6+3 5/12=1 2/12+3 5/12=4 7/12` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"e)"\ 3/5-3/10` 

Wspólny mianownik to 10.

`3/5\ \stackrel(*2)=\ 6/10` 

Otrzymujemy:

`3/5-3/10=6/10-3/10=3/10` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"f)"\ 7/3-7/9` 

Wspólny mianownik to 9.

`7/3\ \stackrel(*3)=\ 21/9` 

Otrzymujemy:

`7/3-7/9=21/9-7/9=14/9`

Możemy wyciągnąć całość z ułamka:

`14/9=1 5/9` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"g)"\ 3 1/2-1/4` 

Wspólny mianownik części ułamkowej to 4.

`1/2\ \stackrel(*2)=\ 2/4` 

Otrzymujemy:

`3 1/2-1/4=3 2/4-1/4=3 1/4`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"h)"\ 5 1/3-1 1/6` 

Wspólny mianownik części ułamkowej to 6.

`1/3\ \stackrel(*2)=\ 2/6` 

Otrzymujemy:

`5 1/3-1 1/6=5 2/6-1 1/6=4 1/6`