Matematyka

Wybierz właściwą odpowiedź. Ile liczb w ramce jest 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka
 • `1/3 \ > \ 1/4`

Jeśli dwa ułamki mają takie same liczniki, to ta liczba jest większa, która ma mniejszy mianownik.

 

 • `5/24 \ ? \ 1/4` 

`ulul(5/24) \ < \ 6/24` 

 

 • `2:8 \ \ \ \ ? \ \ 1/4`

`2/8 \ \ = \ \ 1/4` 

 

 • `4/5 \ \ ? \ \ 1/4`

`16/20 \ \ > \ \ 5/20` 

 

 • `3/15 \ \ ? \ \ 1/4` 

`ul(ul(12/60)) \ \ < \ \ 15/60`

 

 • `7/8 \ \ ? \ \ 1/4` 

`7/8 \ \ > \ \ 2/8` 

 

Odpowiedź: A. dwie

 

 • `5/24 \ \ ? \ \ 1/3`

`5/24 \ \ < \ \ 8/24`

 

 • `2/8 \ \ ? \ \ 1/3`

`1/4 \ \ < \ \ 1/3` 

 

 • `4/5 \ \ ? \ \ 1/3` 

`ul(ul(12/15)) \ \ > \ \ 5/15` 

 

 • `3/15 \ \ ? \ \ 1/3`

`3/15 \ \ < \ \ 5/15` 

 

 • `7/8 \ \ ? \ \ 1/3` 

`ul(ul(21/24)) \ \ > \ \ 8/24`

Odpowiedź: C. dwie

DYSKUSJA
Informacje
Nowa Matematyka z plusem 5
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3726

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie