Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Ile litrów wody należy przelać z pierwszego 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Musimy najpierw obliczyć łączną objętość wody we wszystkich trzech dzbankach i podzielić ją na trzy, aby wiedzieć, ile wody ma się znaleźć w każdym z dzbanków:

`1 2/3 \ "l"+5/6 \ "l"+3/4 \ "l"=1 8/12 \ "l"+ 10/12 \ "l"+9/12 \ "l"=1 27/12 \ "l"=3 3/12 \ "l"=3 1/4 \ "l"` 

`3 1/4 \ "l":3= 13/4 \ "l"*1/3=13/12 \ "l"=1 1/12 \ "l"`

Wiemy już, że w każdym z dzbanków ma się znaleźć `1 1/12` litra wody. Obliczmy, ile wody musimy przelać z pierwszego do drugiego dzbanka (ile brakuje w tym dzbanku do objętości `1 1/12` litra wody):

`1 1/12 \ "l"- 5/6 \ "l"=13/12 \ "l"-10/12 \ "l"=3/12 \ "l"=1/4\ "l"`

Do drugiego dzbanka musimy przelać z pierwszego `1/4` litra wody.

Obliczmy, ile wody musimy przelać z pierwszego do trzeciego dzbanka (ile brakuje w tym dzbanku do objętości `1 1/12` litra wody):

`1 1/12 \ "l"- 3/4 \ "l"= 13/12 \ "l"-9/12 \ "l"=4/12 \ "l"=1/3 \ "l"` 

Do trzeciego dzbanka musimy przelać z pierwszego `1/3` litra wody.

Sprawdzenie:

Obliczenia możemy zweryfikować, sprawdzając, czy po odlaniu z pierwszego dzbanka obliczonej objętości wody, pozostanie w nim `1 1/12` litra wody).

`1 2/3 \ "l"-1/3 \ "l"-1/4 \ "l"= 1 1/3 \ "l"- 1/4 \ "l"=1 4/12 \ "l"-3/12 \ "l"=1 1/12 \ "l"` 

Objętość ta zgadza się objętością wody w pozostałcyh dzbankach.

Odpowiedź:Aby we wszystkich dzbankach było tyle samo wody, to do drugiego dzbanka musimy dolać z pierwszego ¼ litra wody, a do trzeciego dzbanka musimy dolać z pierwszego 1/₃ litra wody.