Matematyka

Jakie ułamki zamalowano? ³/₁₀ ∙ ..... =³/₁₄ 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka
 • `3/10*square/square=3/14`

Aby otrzymać ułamek po prawej stronie równości, musimy ułamek `3/10` pomnożyć przez taki ułamek, który pozwoli nam skrócić liczbę 10 w mianowniku.

`3/10*10/square=3/14`

Ponadto ułamek w wyniku ma w mianowniku liczbę 14, więc w celu uzyskania takiego wyniku, musimy w mianowniku zamalowanego ułamka wpisać również 14.

`3/10*10/14=3/14`

Sprawdzenie:

`3/strike10^1*strike10^1/14=3/14` 

Zamalowano ułamek `10/14` .

 

 • `square/square*5/6=1 1/4` 

Dla ułatwienia przekształćmy liczbę po prawej stronie równości na ułamek niewłaściwy.

`square/square*5/6=5/4` 

Rozwiązanie znajdujemy analogicznie jak w poprzednim przykładzie. Musimy  dobrać taki czynnik iloczynu, aby w ułamku `5/6 ` skróciła nam się szóstka i aby zamiast niej w mianowniku ułamka otrzymanego w wyniku tego mnożenia było 4, stąd:

`6/4*5/6=5/4`

 

`strike6^1/4*5/strike6^1=5/4` 

Zamalowano ułamek `6/4 .

 

DYSKUSJA
Informacje
Nowa Matematyka z plusem 5
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6735

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie