Matematyka

Nowa Matematyka z plusem 5 (Podręcznik, GWO)

Przeczytaj zasady konkursu Kangur matematyczny 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Przeczytaj zasady konkursu Kangur matematyczny

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

Super zagadka
 Zadanie

a)

Liczba punktów na starcie:

`30`

Liczba punktów otrzymanych przez Ewę za poprawne odpowiedzi:

`8*3+7*4+5*5=24+28+25=52+25=77`

Liczbu punktów odejmowanych za błędne odpowiedzi Ewy:

`1* 3/4+2*1+5*1 1/4=3/4+2+5*5/4=2 3/4+25/4=2 3/4+6 1/4=9`

Liczba punktów uzyskanych przez Elę:

`30+77-9=107-9=98`

b)

 • Obliczmy maksymalną liczbę punktów, czyli w przypadku, kiedy udzieliłoby się poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania.

Liczba punktów na starcie:
`30` 
Liczba punktów otrzymanych  za poprawne odpowiedzi:
`10*3+10*4+10*5=30+40+50=120` 
Liczbu punktów odejmowanych za błędne odpowiedzi:
`0` 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w konkursie:
`30+120=150` 

 

 

 • Obliczmy minimalną liczbę punktów, czyli w przypadku, kiedy udzieliłoby się błędnych odpowiedzi na wszystkie pytania.

Liczba punktów na starcie:

`30` 

Liczba punktów otrzymanych za poprawne odpowiedzi:

`0` 

Liczbu punktów odejmowanych za błędne odpowiedzi:

`10*3/4+10*1+10* 1 1/4=30/4+10+10*5/4=7 2/4+10+50/4=` 

`=7 1/2+10+12 2/4=7 1/2+10+12 1/2=30`

Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania w konkursie:

`30-30=0`

Maksymalnie można uzyskać 150 punktów, a minimalnie 0.

DYSKUSJA
user profile image
Danuta

22 listopada 2017
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Nowa Matematyka z plusem 5
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

10440

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie