Matematyka

Trzy spośród dziesięciu balonów biorących udział w zawodach 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Trzy spośród dziesięciu balonów biorących udział w zawodach

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie

Korzystając z cech podzielności wykluczmy wszytkie liczby złożone:

Liczby 30, 384, 478, 2010 są złożone, ponieważ ich ostatnią cyfrą jest 0, 4, 8, stąd są to liczby podzielne przez 2.

Liczba 9045 jest złożona, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest cyfra 5, stąd wiadomo, że jest to liczba podzielna przez 5.

Obliczmy sumy cyfr pozostałych liczb.

`9+1+8+3=21`

Liczba 9183 jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Tym samym jest to liczba złożona.

`1+1+7=9`

Liczba 117 jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Tym samym jest to liczba złożona.

`9+7=16`

Liczba 97 jest niepodzielna ani przez 2, ani przez 5, ani przez 3(bo suma jej cyfr, jak widać powyżej, wynosi 16, czyli nie dzieli się przez 3). Tym samym można przypuszczać, że jest to liczba pierwsza.

`9+3+1+1=14`

Liczba 9311 jest niepodzielna ani przez 2, ani przez 5, ani przez 3 (bo suma jej cyfr, jak widać powyżej, wynosi 14, czyli nie dzieli się przez 3). Tym samym można przypuszczać, że jest to liczba pierwsza.

`101=1+0+1=2`

Liczba 101 jest niepodzielna ani przez 2, ani przez 5, ani przez 3 (bo suma jej cyfr, jak widać powyżej, wynosi 2, czyli nie dzieli się przez 3). Tym samym można przypuszczać, że jest to liczba pierwsza.

`2+0+1+0=3`

Liczba 2010 jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Tym samym jest to liczba złożona.

Liczby pierwsze  to liczby 97, 9311 i 101, którymi oznaczono balony: zielony, czerwony i niebieski.

Odpowiedź:

`"A. zielony, niebieski, czerwony"`

DYSKUSJA
Informacje
Nowa Matematyka z plusem 5
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3632

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie