Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Wśród dziewięciu liczb podanych obok są cztery 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

`5374`

Liczba ta jest złożona (ostatnią cyfrą jest 4, stąd liczba ta jest podzielna przez 2, a więc jest złożona).

 

`111 \ 111`

Suma cyfr liczby 111 111 wynosi:

`1+1+1+1+1+1=6`

Stąd liczba ta jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Jest to więc liczba złożona.

 

`101`

Suma cyfr liczby 101 wynosi 2. Liczba ta nie jest podzielna przez 3 (ani przez 2 i 5), stąd może to być liczba pierwsza.

 

`6987`

Suma cyfr liczby 6987 wynosi:

`6+9+8+7=15+15=30`

Stąd liczba ta jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Jest to więc liczba złożona.

 

`70 \ 077`

Suma cyfr liczby 70 077 wynosi:

`7+0+0+7+7=21`

Stąd liczba ta jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Jest to więc liczba złożona.

 

`823`

Suma cyfr liczby 823 wynosi:

 `8+2+3=13`

Liczba ta nie jest podzielna przez 3 (ani przez 2 i 5), stąd może to być liczba pierwsza.

 

`1997`

Suma cyfr liczby 1997 wynosi:

`1+9+9+7=10+16=26`

Liczba ta nie jest podzielna przez 3 (ani przez 2 i 5), stąd może to być liczba pierwsza.

 

`41983`

Suma cyfr tej liczby wynosi:

`4+1+9+8+3=5+9+11=25` 

 

Liczba ta nie jest podzielna przez 3 (ani przez 2 i 5), stąd może to być liczba pierwsza.

 

`10^3-1=10*10*10=1000-1=999` 

Liczba 999 jest podzielna przez 3, stąd nie jest to liczba pierwsza.

 

Odpowiedź:Liczby pierwsze: 101, 823, 1997, 41893