Matematyka

a) Podaj przykład liczby trzycyfrowej podzielnej przez 3 i przez 5. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

a) Podaj przykład liczby trzycyfrowej podzielnej przez 3 i przez 5.

12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

Super zagadka
 Zadanie

`a) \ "np." \ 150, \ 300, \ 405`

`150:15=10`

`300:15=20` 

`405:15=27`

Tak, przykładowe liczby podzielne przez 3 i przez 5 są również podzielne przez 15. Można zatem wywnioskować, że jeśli liczba dzieli się przez 3 i przez 5, to jest również podzielna przez 15.

`b) \ \ 96 \ -"nie", \ 120-"tak", \ 5703- \ "nie", \ 4105 \ -"nie"`

Sprawdźmy, czy liczby te są jednocześnie podzielne przez 3 i przez 5.

Liczba 96 nie jest podzielna przez 5, ponieważ jej cyfrą jedności nie jest ani 0, ani 5, stąd liczba ta nie jest też podzielna przez 15.

Liczba 120 jest podzielna przez 5, ponieważ jej cyfrą jedności jest 0. Jest ponadto podzielna przez cyfrę 3, ponieważ suma jej cyfr: 1+2+0=3, jest podzielna przez 3. Tym samym liczba ta jest podzielna przez 15.

Liczba 5703 nie jest podzielna przez 5, ponieważ jej cyfrą jedności nie jest ani 0, ani 5, stąd liczba ta nie jest też podzielna przez 15.

Liczba 4105 jest podzielna przez 5, ponieważ jej cyfrą jedności jest 5.  Nie jest jednak podzielna przez cyfrę 3, ponieważ suma jej cyfr: 4+1+0+5=10 ,nie jest podzielna przez 3. Tym samym liczba ta nie jest podzielna przez 15.

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

1

2017-10-23
Dzieki za pomoc!
user profile image
Gość

1

2017-10-26
Dzięki za pomoc
Informacje
Nowa Matematyka z plusem 5
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6245

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie