Matematyka

a) Używając tylko cyfr 0, 1 lub 2, zapisz kilka liczb trzycyfrowych 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

a) Używając tylko cyfr 0, 1 lub 2, zapisz kilka liczb trzycyfrowych

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

a) Możemy użyć tylko takich kombinacji cyfr, aby suma cyfr tych liczb była podzielna przez 3.

`111`

`222`

`120`

`102`

`210`

`201`

Jest 6 takich liczb.

 

b) Możemy użyć tylko takich kombinacji cyfr, aby suma cyfr tych liczb była podzielna przez 9. W tym przypadku, mając do dyspozycji tylko cyfry 0 i 1 w liczbie dziesięciocyfrowej, suma cyfr musi być równa 9. Musimy zatem użyć dziewięciu cyfr 1 i jednej cyfry 0.

`1 \ 111 \ 111 \ 110`

`1 \ 111 \ 111 \ 101`

`1 \ 111 \ 111 \ 001`

`1 \ 111 \ 110 \ 111`

`1 \ 111 \ 101 \ 111`

`1 \ 111 \ 011 \ 111`

`1 \ 110 \ 111 \ 111`

`1 \ 101 \ 111 \ 111`

`1 \ 011 \ 111 \ 111`

Można zapisać 9 takich liczb.

DYSKUSJA
Informacje
Nowa Matematyka z plusem 5
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3842

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie