Matematyka

Przeczytaj liczby. a) 7023 72030 700023 4.67 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

`a) `

`7023 \ - "siedem tysięcy dwadzieścia trzy"`

`72 \ 030 \ - \ "siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści"`

`700 \ 023 \ - \ "siedemset tysięcy dwadzieścia trzy"`

`702 \ 300 \ - \ "siedemset dwa tysiące trzysta"`

`700 \ 230 \ - \ "siedemset tysięcy dwieście trzydzieści"`

`b) `

`8 \ 570 \ 034 \ - \ "osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści cztery"`

`85 \ 700 \ 340 \ - \ "osiemdziesiąt pięć milionów siedemset tysięcy trzysta czterdzieści"`

`800 \ 507 \ 340 \ - \ "osiemset milionów pięćset siedem tysięcy trzysta czterdzieści"`

`8 \ 000 \ 005 \ 734 \ - \ "osiem miliardów pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery"`

DYSKUSJA
Informacje
Nowa Matematyka z plusem 5
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3726

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie