Matematyka

Na wykresie przedstawiono liczbę wypadków drogowych i liczbę rannych w latach 2001-2010. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Na wykresie przedstawiono liczbę wypadków drogowych i liczbę rannych w latach 2001-2010.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

I. Najwięcej rannych było w 2001 roku. 


II.
Spadek liczby wypadków odnotowano w latach 2001 - 2006 oraz 2007 - 2010.


III. 
Liczba wypadków zmalała o około 28 %. 

W 2001 roku liczba wypadków wynosiła 53 799. 
W 2010 roku liczba wypadków to 38 832. 
Różnica w liczbie wypadków to:
`53 \ 799-38 \ 832=14 \ 967`  

Obliczamy, o ile procent zmalała liczba wypadków w stosunku do roku 2001.
`(14 \ 967)/(53 \ 799)*100%=(1 \ 496 \ 700%)/(53 \ 799)~~28%` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie