Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Uzupełnij luki. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Szukamy, jaka liczba lub litera pojawia się w każdym składniku wyrażenia i wyłączamy to przed nawias. 

W luki należy wpisać podwójnie podkreślone wyrażenia. 

`a) \ 6a+3b=ul(3)*2a+ul(3)*b=ul(ul(3))(2a+b)` 

`b) \ 1,5x+y-2,5z=ul(0,5)*3x+ul(0,5)*2y+ul(0,5)*(-5z)=0,5(ul(ul(3))x+ul(ul(2))y-ul(ul(5))z)` 

`c) \ -8x-16y=ul(-8)*xul(-8)*2y=ul(ul(-8))(x+2y)` 

`d) \ 4abc-8ab+12abd=ul(4ab)*c+ul(4ab)*(-2)+ul(4ab)*3d=ul(ul(4ab))(c-2+3d)`