Matematyka

Wykonaj obliczenia i wpisz w puste ... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Wykonaj obliczenia i wpisz w puste ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a)

Oznaczmy przez x cenę początkową.

Nowa cena, po podwyżce o 25% wynosi 1,25x, ponieważ:

`x+25%x=x+25/100x=100/100x+25/100x=125/100x=1,25x`

 

Różnica pomiędzy nową ceną, a ceną początkową wynosi 0,25x, gdyż:

`1,25x-x=0,25x`

 

Chcemy obliczyć jaką częścią nowej ceny jest różnica cen.

Następnie otrzymany ułamek zapisujemy w procentach, czyli mnożymy ułamek przez 100%.

`(0,25x)/(1,25x)*100%=(strike25^1strikex)/(strike125^5strikex)*100%=strike100^20/strike5^1%=20%`

 

Aby powrócić do ceny początkowej, należy zwiększoną cenę obniżyć o 20 %.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

b)

Oznaczmy przez x cenę początkową.

Nowa cena, po obniżce o 20% wynosi 0,80x, ponieważ:

`x-20%x=x-20/100x=100/100x-20/100x=80/100x=0,80x`

 

Różnica pomiędzy starą ceną, a nową ceną wynosi 0,20x, gdyż:

`x-0,80x=0,20x`

 

Chcemy obliczyć jaką częścią nowej ceny jest różnica cen.

Następnie otrzymany ułamek zapisujemy w procentach, czyli mnożymy ułamek przez 100%.

`(0,20x)/(0,80x)*100%=(strike20^1strikex)/(strike80^4strikex)*100%=strike100^25/strike4^1%=25%`

 

Aby powrócić do ceny początkowej, należy obniżoną cenę zwiększyć o 25 %.

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie