Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Ćwiczenia podstawowe, Zeszyt ćwiczeń

a) Najpierw konstruujemy dwusieczną kąta o mierze 72°. Otrzymamy w ten sposób dwa kąty o miarach 36°. 
Następnie konstruujemy dwusieczną jednego z kątów o mierze 36°. Powstanie w ten sposób kąt o mierze 18°.  

Komentarze