Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 1, Zeszyt ćwiczeń
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.
  • liczba dzieli się przez 3, jeśli suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3
  • liczba dzieli się przez 4, jeśli liczba utworzona z dwóch jej ostatnich cyfr dzieli się przez 4
  • liczba dzieli się przez 2, jeśli jej ostatnią cyfra jest 0, 2, 4, 6 lub 8
  • liczba dzieli się przez 9, jeśli suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9

Zapiszmy tabelkę pomocniczą:   

 

liczba suma cyfr

liczba utworzona z dwóch

ostatnich cyfr

podzielna przez 3 podzielna przez 4

podzielna przez 2

 

podzielna przez 9
             
           
             
             
               
             
                
             
             
             
             

Komentarze