Matematyka

Wyjściowa cena trampek wynosiła 100 zł. O ile 4.31 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

a) Najpierw cenę trampek obniżono o 20%, zatem nowa cena wynosiła 100%-20%=80% ceny początkowej:

`80%*100 \ "zł"=80/strike100^1*strike100^1 \ "zł"=80 \ "zł"`

Następnie cenę podniesiono o 20%, czyli nowa cena stanowiła 100%+20%=120% wcześniej uzyskanej ceny:

`120%*80 \ "zł"=120/100*80 \ "zł"=12/strike10*8strike0 \ "zł"=96 \ "zł"`

Obliczamy o ile procent zmieniła się cena-obliczamy jakim procentem początkowej ceny jest różnica ostatecznej i początkowej ceny:

`(100 \ "zł"-96 \ "zł")/(100 \ "zł")*100%=4/100*100%=4%`

Cena trampek zmalała 4%.

b) Najpierw cenę trampek obniżono o 30%, zatem nowa cena wynosiła 100%-30%=70% ceny początkowej:

`70%*100 \ "zł"=70/strike100^1*strike100^1 \ "zł"=70 \ "zł"`

Następnie cenę podniesiono o 40%, czyli nowa cena stanowiła 100%+40%=140% wcześniej uzyskanej ceny:

`140%*70 \ "zł"=140/100*70 \ "zł"=14/strike10*7strike0 \ "zł"=98 \ "zł"`

Obliczamy o ile procent zmieniła się cena-obliczamy jakim procentem początkowej ceny jest różnica ostatecznej i początkowej ceny:

`(100 \ "zł"-98 \ "zł")/(100 \ "zł")*100%=2/100*100%=2%`

Cena trampek zmalała 2%.

c) Najpierw cenę podwyższono o 40%, zatem nowa cena wynosiła 100+40%=140% ceny początkowej:

`140%*100 \ "zł"=140/100*100 \ "zł"=14/strike10*10strike0 \ "zł"=140 \ "zł"`

Później uzyskaną cenę obniżono o 30%, zatem końcowa cena wynosiła 100%-30%=70% uzyskanej po obniżce ceny:

`70%*140 \ "zł"=70/100*140 \ "zł"=7/10*140 \ "zł"=980/10 \ "zł"=98 \ "zł"`

Obliczamy o ile procent zmieniła się cena-obliczamy jakim procentem początkowej ceny jest różnica ostatecznej i początkowej ceny:

`(100 \ "zł"-98 \ "zł")/(100 \ "zł")*100%=2/100*100%=2%`

Cena trampek zmalała 2%.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-01-04
dziekuje
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1858

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie