Matematyka

Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik, WSiP)

Na rysunku przedstawiono fragment osi liczbowej 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Na rysunku przedstawiono fragment osi liczbowej

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

`a)`

Liczba 100 nie dzieli się przez 3, ponieważ suma cyfr jest równa 1+0+0=1 i nie dzieli się przez 3. 

Liczba 101 nie dzieli się przez 3, ponieważ suma cyfr jest równa 1+0+1=2 i nie dzieli się przez 3. 

Liczba 102 dzieli się przez 3, ponieważ suma cyfr jest równa 1+0+2=3 i dzieli sięprzez 3. 

Zatem liczby podzielne przez 3 zaznaczono na zielono. 

 

 

`b)`

Zauważmy, że każda liczba podzielna przez 3 jest o 3 większa od poprzedniej liczby podzielnej przez 3. 

Kolejne liczby podzielne przez 3 to:

114+3=117

117+3=120

120+3=123

123+3=126

126+3=129

 

 

`c)`

Liczba 33 dzieli się przez 3 (suma cyfr jest równa 3+3=6, więc dzieli się przez 3), więc byłaby zaznaczona na zielono. 

Liczba 69 dzieli się przez 3 (suma cyfr jest równa 6+9=15, więc dzieli się przez 3), więc byłaby zaznaczona na zielono. 

 

Teraz zauważmy, że liczby o 1 większe od liczby podzielnej przez 3 są zaznaczone na pomarańczowo, a liczby o 1 mniejsze od liczby podzielnej przez 3 są zaznaczone na fioletowo. 

Liczba 130 nie dzieli się przez 3 (suma cyfr jest równa 1+3+0=4). Ta liczba jest o 1 większa od liczby 129, która dzieli się przez 3 (1+2+9=12), więc byłaby zaznaczonoa na pomarańczowo. 

Liczba 451 nie dzieli się przez 3 (suma cyfr jest równa 4+5+1=10). Ta liczba jest o 1 większa od liczby 450, która dzieli się przez 3 (4+5+0=9), więc byłaby zaznaczonoa na pomarańczowo. 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie