Matematyka

Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik, WSiP)

Poniżej podano wymiary arkuszy papieru różnych formatów 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Poniżej podano wymiary arkuszy papieru różnych formatów

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

a) Sprawdźmy, ile razy mniejszy jest arkusz formatu A0 od arkusza formatu 4A0.

`1682:841=2`

`2378:1189=2`

Arkusz A0 jest pomniejszeniem arkusza formatu 4A0 w  skali 1:2.

b) 

`420:210=2`

`594:297=2`

Arkusz A0 jest pomniejszeniem arkusza formatu 4A0 w  skali 1:2.

c)

`148:74=2`

`210:105=2`

Arkusz A7 jest pomniejszeniem arkusza A5 w skali 1:2.

d)

Zgodnie z instrukcją, aby znaleźć wymiary kolejnego arkusza, należy mniejszy wymiar poprzedniego arkusza pozostawić bez zmian, a większy podzielić przez 2, a następnie otrzymaną długość podać w przybliżeniu z niedomiarem do 1 mm. Znajdźmy zatem najpierw wymiary akursza A9, pozostawiając wymiar 52 bez zmian i dzieląc drugi wymiar przez 2:

`74:2=37`

Wymiary arkusza A9:

`37 \ "x" \ 52`

 

Obliczamy wymiary arkusza A10:

`52:2=26`

`ul(26 \ "x" \ 37)`

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 5
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6744

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie