Matematyka

Na mapie Puszczy Augustowskiej, wykonanej w skali 1: 70 000 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Na mapie Puszczy Augustowskiej, wykonanej w skali 1: 70 000

11
 Zadanie
12
 Zadanie

13
 Zadanie

a) Zgodnie ze skalą mapy 1:70 000 długość jeziora Sajno w rzeczywistości jest 70 000 razy większa niż na mapie, czyli wynosi:

`11 \ cm*70 \ 000=770 \ 000 \ cm=7700 \ m=7,7 \ km`

 

b) Skoro turyści przepływają w ciągu godziny 3 km, to na przepłynięcie całej długości jeziora Sajno potrzebują tyle godzin, ile razy większa jest długość 7,7 km od 3 km.

`7,7 \ km:3 \ km=77:30=77/30=2 17/30`

`2 17/30 \ h=2 \ h+17/strike30^1*strike60^2 \ min=2 \ h \ 34 \ min`

Odpowiedź: Turyści potrzebują 2 godzin i 34 minut.  

c) Jezioro Sajenek ma długość 1400 m, stąd na mapie wykonanej w skali 1:35 000 będzie mieć długość 35 000 razy mniejszą, czyli długość:

`1400 \ m:35 \ 000=14 \ m:350=0,04 \ m=4 \ cm`

 

d) Jezioro Sajenek ma 1400 m długości, a jezioro Sajno 7,7 km długości, czyli 7700 m długości.

`7700 \ m-1400 \ m=6300 \ m`

Odpowiedź: Jezioro Sajenek jest o 6300 m krótsze od jeziora Sajno.  

e) Do obliczenia łącznej długości trzech połączonych jezior brakuje nam długości jeziora Sajenko, które na mapie wykonanej w skali 1:70 000 ma długość 2 cm.

`2 \ cm*70 \ 000 =140 \ 000 \ cm=1400 \ m`

Suma długości trzech jezior:

`7700 \ m+1400 \ m+1400 \ m=10 \ 500 \ m=10,5 \ km`

Odpowiedź: Suma długości tych trzech jezior wynosi 10,5 km.  

f) Skoro turyści przepływają w ciągu godziny 3 km, to na przepłynięcie długości 10,5 km potrzebują tyle godzin, ile razy większa jest długość 10,5 km od 3 km.

`10,5 \ km:3 \ km=3,5`

Odpowiedź: Kajakarze na przepłynięcie trasy biegnącej przez jeziora Sajno, Sajenek i Sajenko potrzebują 3,5 godziny.

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 5
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6277

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie