Matematyka

Mapę wykonano w skali 1:500 000. a) Ile centymetrów 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Mapę wykonano w skali 1:500 000. a) Ile centymetrów

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

a) Trasa na mapie wykonanej w skali 1:500 000 jest 500 000 razy krótsza niż w rzeczywistości, czyli wynosi:

`17,5 \ km:500 \ 000=17 \ 500 \ m:500 \ 000=1 \ 75strike(0 \ 000) \ cm:50strike(0 \ 000)=`

`=175/50 \ cm=3 25/50 \ cm=3 1/2 cm=3,5 \ cm`

Trasa na tej mapie ma długość 3,5 cm.

b) Trasa na mapie wykonanej w skali 1:500 000 jest 500 000 razy krótsza niż w rzeczywistości, dlatego długość tej trasy w rzeczywistości obliczymy, mnożąc długość jaką zajmuję ona na mapie przez 500 000. 

`1,5 \ cm*500 \ 000=1,5 \ cm*5*100 \ 000=7,5 \ cm*100 \ 000=750 \ 000 \ cm= `

`= 7500 \ m=7,5 \ km`

Ta trasa ma w rzeczywistości 7,5 km.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 5
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6371

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie