Matematyka

Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik, WSiP)

Przyjmij, że odległość z Warszawy do Poznania 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Przyjmij, że odległość z Warszawy do Poznania

2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

Zamieńmy odległość podaną w kilometrach na odległość w centrymetrach.

`300 \ km=300 \ 000 \ m=30 \ 000 \ 000 \ cm`

1 cm na mapie odpowiada 25 000 000 cm w terenie, czyli odległość 30 000 000 cm będzie na mapie mieć długość tyle razy większą od 1 cm, ile razy większa jest długość 30 000 000 cm od długości 25 000 000 cm:

`30 \ 000 \ 000 \ cm:25 \ 000 \ 000 \ cm=30:25=30/25=6/5=1 1/5 `

`1 1/5*1 \ cm=1 1/5 \ cm=1,2 \ cm`

Odpowiedź:

Na mapie wykonanej w podanej skali odległość z Warszawy do Poznania będzie wynosić 1,2 cm.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 5
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

8123

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie