Matematyka

Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik, WSiP)

Na poniższej mapie zaznaczono dwie trasy, którymi można 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Na poniższej mapie zaznaczono dwie trasy, którymi można

1
 Zadanie

a) Aby dotrzeć z Muzeum Bursztynu do Muzeum Archeologicznego trasą czerwoną, należy podążać ulicą Długą, minąć 5 skrzyżowań, które prowadzą na lewo kolejno w ulice: Targ Węglowy, Wełniarską, Tkacką, Lektykaską i Kaletniczą, a skręcić w lewo na szóstym skrzyżowaniu. Następnie, przy kolejnym skrzyżowaniu skręcić w prawo w ulicę Chlebnicką, minąć ulicę Klesza i Kuśnierską, skręcić w lewo dopiero w ulice Grząską. Należy podążać ulicą Grząsk,ą a na pierwszym skrzyżowaniu skręcić w prawo, iść ulicą Mariacką i znów na pierwszym skrzyżowaniu skręcić w prawo.

Aby dotrzeć z Muzeum Bursztynu do Muzeum Archeologicznego trasą zieloną, należy podążać ulicą Długą, minąć 4 skrzyżowania, które prowadzą na lewo kolejno w ulice: Targ Węglowy,Wełniarską, Tkacką i Lektykaską , a skręcić w lewo na piątym skrzyżowaniu w ulicę Lektykarką. Tą ulicą oraz ulicą Kozią iść cały czas prosto, a następnie skręcić w ulice Św. Ducha. Ta ulicą iść cały czas prosto, aż do pojawienia się ulicy Mokrej po prawej stronie- wtedy skręcić w tą ulicę i na pierwszym skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Mariacką skręcić w lewo, a potem na prawo w ulicę Dziana.

b)

Długość czerwonej trasy na mapie to 13,5 cm (odmierzamy ją, przykładając nitkę wzdłuż trasy i mierząc linijką długość tej nitki. Według skali na mapie 2 cm to 100 metrów, czyli 1 cm to 50 m. Trasa o długości 13,5 cm na mapie będzie więc w rzeczywistości 13,5 razy dłuższa niż 50 metrów.

`13,5*50 \ m=675 \ m`

Długość czerwonej trasy na mapie to 18 cm.Trasa o długości 18 cm na mapie będzie więc w rzeczywistości 18 razy dłuższa niż 50 metrów.

`18*50 \ m=900 \ m`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 5
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

8445

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie