Matematyka

Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Oto trzy pierwsze ilorazy budowane według 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Oto trzy pierwsze ilorazy budowane według

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie

`a) \ \ "I." \ 12,1:1,1=121:11=11`

`"II." \ \ 12,21:1,11=1221:111=11`

`"III." \ \ 12,221:1,111=12221:1111=11`

Każdy z przedstawionych ilorazów daje w wyniku tą samą liczbę.

`b) \ \ "IV." \ 12,2221:1,1111=122221:11111=11` 

`"V." \ 12,22221:1,11111=1222221:111111=11`
`"VI." \ 12,222221:1,111111=12222221:1111111=11`