Matematyka

Prostokątny trawnik ma wymiary 16,5 m x 21,7 m. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Prostokątny trawnik ma wymiary 16,5 m x 21,7 m.

28
 Zadanie

29
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Obliczmy powierzchnię prostokątnego trawnika:

`21,7 \ m*16,5 \ m=358,05 \ m^2`

Jeśli trawnik kosi się od maja do października włącznie, czyli przez 6 miesięcy w roku, 2 razy w miesiącu, to w ciągu roku należy skosić trawnik 12 razy. Znając powierzchnię trawnika obliczmy całą powierzchnię, którą kosi się rocznie, czyli dwunastokrotność powierzchni trawnika.

`358,05 \ "zł"*12=4296,6 \ "zł"`

 

Skoszenie 1 m² trawnika kosztuje 0,35 zł.  Obliczmy cenę skoszenia 4296,6 m² trawnika.

`4296,6*035 \ "zł"=1503,81 \ "zł"`

Odpowiedź:

Rocznie za koszenie tego trawnika potrzea 1503,81 zł.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 5
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3633

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie