Matematyka

Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik, WSiP)

Kąt rozwarty trapezu równoramiennego ma miarę 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Trapez równoramienny ma jedną parę kątów rozwartych równej miary i jedną parę kątów ostrych równej miary. Stąd jeśli kąt rozwarty trapezu równoramiennego ma miarę dwa razy większa od miary kąta ostrego, tzn. że w całym trapezie mamy:

2 miary kątów ostrych+ dwie miary kątów rozwartych (każdy kąt stanowi 2 miary kątów ostrych)

czyli:

2 miary kątów ostrych+ 4 miary kątów ostrych

razem:

6 miar kątów ostrych

Suma miar kątów w czworokącie wynosi 360°, stąd jeśli wszystkie kąty mają razem miarę taką jak 6 miar kątów ostrych, to miara jednego kąta ostrego jest 6 razy mniejsza niż 360°, czyli:

`360^o:6=60^o`

A miara kąta rozwartego, który jest 2 razy większy, wynosi:

`60^o*2=120^o`

Odpowiedź:

Kąt rozwarty tego trapezu ma miarę 120°.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 5
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

10421

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie