Matematyka

Spośród liczb 4, 5, 8, 10, 12, 13 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Spośród liczb 4, 5, 8, 10, 12, 13

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Liczba 4 jest wielokrotością liczby 2, ponieważ dzieli się przez 2. Nie jest natomiast wielokrotnością liczby 3, gdyż jest niepodzielna przez tą liczbę.

Liczba 5 nie jest wielokrotnością liczby 2 ( ani liczby 3).

Liczba 8 jest wielokrotnością liczby 2 (jest parzysta). Nie jest natomiast wielokrotnością liczby 3, gdyż jest niepodzielna przez tą liczbę.

Liczba 10 jest parzysta, czyli jest wielokrotnością liczby 2. Nie jest natomiast wielokrotnością liczby 3, gdyż jest niepodzielna przez tą liczbę.

Liczba 12 jest parzysta, czyli jest wielokrotnością liczby 2. Jest również wielokrotnością liczby 3, gdyż suma cyfr tej liczby 1+2=3 dzieli się przez 3.

Liczba 13 nie jest parzysta, a jej suma cyfr nie jest podzielna przez 3, stąd liczba nie jest wielokrotnością ani 3 ani 5.

Liczba 16 jest parzysta, czyli jest wielokrotnością liczby 2. Nie jest natomiast wielokrotnością liczby 3, gdyż suma jej cyfr 6+1=7 jest niepodzielna przez tą liczbę.

Liczba 18 jest parzysta, czyli jest wielokrotnością liczby 2. Jest również wielokrotnością liczby 3, gdyż suma cyfr tej liczby 1+8=9 dzieli się przez 3.

Liczba 24 jest parzysta, czyli jest wielokrotnością liczby 2. Jest również wielokrotnością liczby 3, gdyż suma cyfr tej liczby 2+4=6 dzieli się przez 3.

Liczba 30 jest parzysta, czyli jest wielokrotnością liczby 2. Jest również wielokrotnością liczby 3, gdyż suma cyfr tej liczby  3+0=3 dzieli się przez 3.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 5
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6277

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie