Matematyka

Sprowadź podane ułamki do wspólnego licznika 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

`"sposób I"`

`1/6=(1*3)/(6*3)=3/18`

`3/9`

 

 

`"sposób II"`

`1/6`

`3/9=(3:3)/(9:3)=1/3`

 

 

`b)`

`"sposób I"`

`14/21=(14*5)/(21*5)=70/105`

`10/25=(10*7)/(25*7)=70/175`

 

`"sposób II"`

`14/21=(14:7)/(21:7)=2/3`

`10/25=(10:5)/(25:5)=2/5`

 

`c)`

`"sposób I"`

`12/15=(12*2)/(15*2)=24/30`

`8/14=(8*3)/(14*3)=24/42`

 

`"sposób II"`

`12/15=(12:3)/(15:3)=4/5`

`8/14=(8:2)/(14:2)=4/7`

 

 

`d)`

`"sposób I"`

`100/108=(100*5)/(108*5)=500/540`

`125/150=(125*4)/(150*4)=500/600`

 

`"sposób II"`

`100/108=(100:4)/(108:4)=25/27`

`125/150=(125:5)/(150:5)=25/30`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 5
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie