Matematyka

Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Rozstrzygnij, która z podanych liczb jest liczbą pierwszą, a która liczbą złożoną 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Rozstrzygnij, która z podanych liczb jest liczbą pierwszą, a która liczbą złożoną

zad. 2
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Liczba pierwsza to taka, która dzieli się tylko przez 1 i przez siebie samą. Liczba złożona ma przynajmiej jeden dzielnik różny od 1 i od niej samej. 

 

`a)` 

Liczbą pierwszą jest 5 (dzieli się tylko przez 1 i przez 5), liczbą złożoną jest 15 (dzieli się przez 1, 3, 5, 15). 

 

`b)` 

Liczbą pierwszą jest 19 (dzieli się tylko przez 1 i 19), liczbą złożoną jest 9 (dzieli się przez 1, 3 i 9). 

 

`c)` 

Liczbą pierwszą jest 7 (dzieli się tylko przez 1 i przez 7), natomiast liczbą złożoną jest 27 (dzieli się przez 1, 3, 9 i 27)

 

`d)` 

Liczbą pierwszą jest 11 (dzieli się tylko przez 1 i przez 11), natomiast liczbą złożoną jest 21 (dzieli się przez 1, 3, 7 i 21)