Matematyka

Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Jaką cyfrę można wstawić w miejsce znaku 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Jaką cyfrę można wstawić w miejsce znaku

28
 Zadanie
29
 Zadanie
30
 Zadanie

31
 Zadanie

32
 Zadanie

Liczba parzysta (podzielna przez 2) ma cyfrę jedności równą 0, 2, 4, 6 lub 8. 

Liczba podzielna przez 3 ma sumę cyfr podzielną przez 3. 

Wstawiamy kolejno wszystkie cyfry i sprawdzamy, czy suma cyfr danej liczby dzieli się przez 3. 

 

`a)`

`50\ \ \ ->\ \ \ su ma=5+0=5`

`52\ \ \ ->\ \ \ s u ma=5+2=7`

`54\ \ \ ->\ \ \ su ma =5+4=9`

`56\ \ \ ->\ \ \ s u ma =5+6=11`

`58\ \ \ ->\ \ \ s u ma =5+8=13`

 

W miejsce kwadraciku należy wstawić cyfrę 4. 

 

 

`b)`

`300\ \ \ ->\ \ \ s u ma =3+0+0=3`

`302\ \ \ ->\ \ \ s u ma =3+0+2=5`

`304\ \ \ ->\ \ \ s u ma =3+0+4=7`

`306\ \ \ ->\ \ \ s u ma =3+0+6=9`

`308\ \ \ ->\ \ \ s u ma =3+0+8=11`

 

W miejsce kwadraciku należy wstawić jedną z cyfr 0 lub 6. 

 

 

`c)`

`250\ \ \ ->\ \ \ s u ma=2+5+0=7`

`252\ \ \ ->\ \ \ s u ma=2+5+2=9`

`254\ \ \ ->\ \ \ s u ma=2+5+4=11`

`256\ \ \ ->\ \ \ s u ma =2+5+6=13`

`258\ \ \ ->\ \ \ su ma =2+5+8=15`

 

W miejsce kwadraciku należy wstawić jedną z cyfr 2 lub 8. 

 

 

`d)`

Ostatnią cyfrą danej liczby jest 2 - zatem ta liczba na pewno jest parzysta. Suma wpisanych już cyfr jest równa 4+1+2=7. Musimy dopisać cyfrę w kwadracik tak, aby suma dzieliła się przez 9. W kwadraciku należy wpisać jedną z cyfr 2, 5, 8.