Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2011

Dany jest trójkąt prostokątny, w którym jedna z przyprostokątnych 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Dany jest trójkąt prostokątny, w którym jedna z przyprostokątnych

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

`a)`

Obliczmy długość drugiej przyprostokątnej tego trójkąta.

`(18 \ "cm")^2+x^2=(82 \ "cm")^2` 

`324 \ "cm"^2+x^2=6724 \ "cm"^2 \ \ \ \ |-324 \ "cm"^2` 

`x^2=6400 \ "cm"^2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |sqrt` 

`x=80 \ "cm"`   

 

Pole trójkąta o przyprostokątnych długości 18 cm i 80 cm:

`P_1=1/strike2^1*strike18^9 \ "cm"*80 \ "cm"=9 \ "cm"*80 \ "cm"=ulul(720 \ "cm"^2)` 

 

`18 \ "cm":2=9 \ "cm"` 

`80 \ "cm":2=40 \ "cm"`   

Pole trójkąta o przyprostokątnych dwa razy krótszych.

`P_2=1/strike2^1*9 \ "cm"*strike40^20 \ "cm"=ulul(180 \ "cm"^2)` 

`b) \ \ (720 \ "cm"^2)/(180 \ "cm"^2)=4` 

Pole drugiego trójkąta jest 4 razy mniejsze od pola pierwszego trójkąta.