Matematyka

Trójkąt prostokątny T₁ ma przyprostokątną długości 7 cm 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Trójkąt prostokątny T₁ ma przyprostokątną długości 7 cm

6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

Obliczmy długość drugiej przyprostokątnej trójkąta T1 (korzystając z twierdzenia Pitagorasa):

`x^2+(7 \ "cm")^2=(25 \ "cm")^2` 

`x^2+49 \ "cm"^2=625 \ "cm"^2 \ \ \ \ |-49 \ "cm"^2` 

`x^2=576 \ "cm"^2 \ \ \ \ |sqrt` 

`x=24 \ "cm"` 

Obliczmy pole trójkąta T1:

`P=1/strike2^1*strike24^12 \ "cm"*7 \ "cm"=84 \ "cm"^2`   

 

Wyznaczmy wymiary trójkąta T2.

`x/(7 \ "cm")=1,5 \ \ \ \ |*7 \ "cm"`  

`x=10,5 \ "cm"`

 

`y/(24 \ "cm")=1,5 \ \ \ |*24 \ "cm"` 

`y=36 \ "cm"` 

Obliczmy pole trójkąta T2:

`P=1/strike2^1*strike36^18 \ "cm"*10,5 \ "cm"=189 \ "cm"^2` 

 

Obliczmy, ile razy pole trójkąta T2 jest większe od pola trójkąta T1:

`(189 \ "cm"^2)/(84 \ "cm"^2)=189/84=9/4=2 1/4` 

 

Odpowiedź:

Pole trójkąta T2 jest 2 1/4 razy większe od pola trójkąta T1.

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3453

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie