Matematyka

Podnieś do kwadratu liczby 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)`

`1,2^2=1,2*1,2=1*1,2+0,2*1,2=1,2+0,24=1,44`

`(5/11)^2=5/11*5/11=25/121`

`(1 3/7)^2=(10/70)^2=10/7*10/7=100/49=2 2/49`

`0,25^2=(25/100)^2=(1/4)^2=1/4*1/4=1/16`

 

 

`b)`

`2,1^3=2,1*2,1*2,1=(2*2,1+0,1*2,1)*2,1=(4,2+0,21)*2,1=4,41*2,1=`

`=4,41*2+4,41*0,1=8,82+0,441=9,261`

`(4/9)^3=4/9*4/9*4/9=16/81*4/9=64/729`

`(2 1/5)^3=(11/5)^3=11/5*11/5*11/5=121/25*11/5=(121*11)/125=(121*10+121*1)/125=(1210+121)/125=1331/125`

`0,01^3=0,01*0,01*0,01=0,0001*0,01=0,000001`

     

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie