Matematyka

Autorzy:Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Ile osób mieszkałoby w Polsce, gdyby nasz kraj 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Gęstość zaludnienia Rosji (obliczono w zadaniu 3):

8,32 

Gęstość zaludnienia mówi nam o ilości osób przypadających na 1 km². Polska ma 312,7 tys. km², o tyle razy więcej więc byłoby ludności niż 8,32

`8,32 * 312 700= 2 601 664~~2,6 mln `

Odpowiedź:

W Polsce mieszkałoby 2,6 mln osób.