Matematyka

Oblicz. -> Jeśli rozwiążesz poprawnie przykłady a) i b) 4.56 gwiazdek na podstawie 25 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz. -> Jeśli rozwiążesz poprawnie przykłady a) i b)

1
 Zadanie

poziom A

a) 10.22 -> 8 minut -> 10.30 -> 17 minut> 10.47

17min+8 min= 25 min

b)  8.17-> 3 minuty -> 8.20 -> 16 minut -> 8.36

16 min+ 3 min= 19 min

c) 23.15 -> 5 minut -> 23.20 -> 38 min-> 23.58

5 min+ 38 min= 43 min

d) 9.39 -> 1 minuta -> 9.40 -> 13 minut -> 9.53

13 min+ 1 min= 14 min

e) 10.12 -> 8 minut -> 10.20-> 31 minuty-> 10.51

8 min+ 31 min= 39 min

f) 13.15 -> 5 minut -> 13.20 -> 22 minuty -> 13.42

5 min+ 22 min= 27 min

poziom B

a)

10.05 + 17 min -> 10.22 + 3 h -> 13. 22

b)

14.13+ 45 min-> 14.58 + 2 h -> 16.58

c)

9.05 + 25 min-> 9.30+1 h -> 10.30

d)

11.03 +50 min -> 11.53

e)

18.15 +30 min -> 18.45 + 2 h -> 20.45

f)

14.30+ 10 min -> 14.40 + 4 h-> 18.40

poziom C

a)

8.17 + 43 min -> 9.00 + 5 min -> 9.05

43 min+ 5 min= 48min

b)

11.12 + 48 min -> 12.00+ 6 h-> 18.00 + 20 min= 18.20

48 min+ 6h+ 20min= 6 h+ 68 min= 6 h+ 60 min+ 8 min 7 h 8 min

c)

10.35 +25min-> 11.00 +2 h -> 13.00 + 18 min -> 13.18

25 min+ 2h+ 18 min= 2 h 43 min

d)

7.25+ 35 min -> 8.00 + 10min -> 8.10

35 min+ 10 min= 45 min

e)

9.05+ 55 min-> 10.00 + 1 h-> 11.00+ 52 min -> 11.52

55 min+ 1 h+ 52 min= 1 h 107 min= 1h+ 60 min+ 47 min= 2 h 47 min

f)

7.40+ 20 min -> 8.00+ 22 min -> 8.22

20 min+ 22 min= 42 min

poziom D

a) 10.40 + 4 h-> 14.40 + 35 min -> 14.40 + 20 min+ 15 minut -> 15.00+ 15 minut -> 15.15

b) 12.53 + 3 h -> 15.53 + 42 min-> 15. 53+ 7 min+ 35 min -> 16.00+ 35 min-> 16.35

c) 14.45+ 1 h -> 15.45 + 27 min -> 15.45+ 15 min+ 12 min -> 16.00+ 12 min -> 16.12

d) 6.15 + 3h -> 9.15+ 55 min -> 9. 15+ 45 min+ 10 min -> 10.00+ 10 min -> 10.10

e) 4.54+ 2 h -> 6.54 + 30 min -> 6.54+ 6 min + 24 min -> 7.00+ 24 min -> 7.24

f) 13.38 + 3 h -> 16.38+ 22 min -> 17.00

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 5. Podręcznik cz. 2
Autorzy: Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3631

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie