Matematyka

Poniżej przedstawiono siatki graniastosłupów. Zapisz, 4.37 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Poniżej przedstawiono siatki graniastosłupów. Zapisz,

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) graniastosłup trójkątny

Wysokość:

2 cm

Długość krawędzi podstawy:

1,5 cm

 

b) graniastosłup sześciokątny

Wysokość:

0,5 cm

Długość krawędzi podstawy:

1 cm

 

c) graniastosłup trójkątny

Wysokość:

2 cm

Długość krawędzi podstawy:

1,5 cm

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 5. Podręcznik cz. 2
Autorzy: Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3652

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie