Matematyka

Autorzy:Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Przepisz i uzupełnij.-> Jeśli rozwiążesz poprawnie trzy kolejne 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Przepisz i uzupełnij.-> Jeśli rozwiążesz poprawnie trzy kolejne

1
 Zadanie

poziom A

`a) 54 m^2= 54* 10000cm^2= 540 000 cm^2`

`b) 350 km^2= 350 * 1 000 000m^2= 350 000 000 m^2`

`c) 300m^2= 300 * 100dm^2= 30 000 dm^2`

`d) 4cm^2= 4* 100mm^2= 400mm^2`

`e) 500 km^2= 500 * 1000 000m^2= 500 000 000m^2`

`f) 30m^2= 30 * 10 000 cm^2= 300 000 cm^2`

`g) 27 m^2= 27 * 10 000 cm^2= 270 000 cm^2`

`h) 3463 km^2= 3463 * 1 000 000m^2= 3 463 000 000 m^2`

`i) 74 cm^2= 74 * 100 mm^2= 7400 mm^2`

`j) 5 m^2= 5* 100 dm^2= 500 dm^2`

`k) 63 km^2= 63 * 1000 000 m^2= 63 000 000 m^2`

`l) 3 m^2= 3 * 10 000cm^2= 30 000cm^2`

 

poziom B

`a) 27 a= 27 * 100m^2= 2700 m^2`

`b) 75 km^2 = 75 * 1000000m^2= 75 000 000 m^2= 7500 * 10 000 m^2= 7500 ha`

`c) 30 ha = 300 000 m^2`

`d) 4 dm^2= 4 * 10000 mm^2= 40 000 mm^2`

`e) 500 km^2= 500 * 1000 000 m^2= 500 000 000 m^2= 50 000 ha`

`f) 30 m^2= 30 * 1000 000 mm^2= 30 000 000 mm^2`

`g) 34 m^2= 34 * 1 000 000 mm^2= 34 000 000 mm^2`

`h) 3 km^2= 3 000 000 m^2= 30 000 a`

`i) 74 ha= 74 * 100a= 7400 a`

`j) 5a= 5* 100m^2= 500m^2`

`k) 63 m^2= 63 * 100 dm^2= 6300 dm^2`

`l) 3 m^2= 3* 1 000 000 mm^2= 3 000 000 mm^2`

 

poziom C

`a) 4 mm^2= 4 * 0,01 cm^2= 0,04 cm^2`

`b) 3 m^2= 3 * 0,000001 km^2= 0,000003 km^2`

`c) 2 dm^2= 2* 0,01m^2= 0,02 m^2`

`d) 7 cm^2= 7* 0,0001 m^2= 0,0007 m^2`

`e) 5 cm^2= 5* 0,01 dm^2= 0,05 dm^2`

`f) 6 m^2= 6* 0,000001 km^2= 0,000006 km^2`

`g) 7 mm^2= 7* 0,01 cm^2= 0,07 cm^2`

`h) 3 cm^2= 3* 0,0001 m^2= 0,0003 m^2`

`i) 4 cm^2= 4* 0,01 dm^2= 0,04 dm^2`

`j) 5 m^2= 5* 0,000001 km^2= 0,000005 km^2`

`k) 9 mm^2= 9 * 0,01 cm^2= 0,09 cm^2`

`l) 8 cm^2= 8* 0,0001 m^2= 0,0008 m^2`  

 

 

poziom D 

`a) 27a= 27 * 100m^2= 2700m^2 = 0,0027 km^2`

`b) 750 m^2= 0,00075 km^2`

`c) 30 cm^2= 0,003m^2`

`d) 40 dm^2= 0,4 m^2`

`e) 500 cm^2= 5a= 0,05 ha`

`f) 900 m^2= 0,0009 km^2`

`g) 340 dm^2= 3,4 m^2`

`h) 30 mm^2= 0,003 dm^2`

`i) 740 a= 7,4 ha`

`j) 50 a= 50 * 100m^2= 5000 m^2= 0,005 km^2`

`k) 630 mm^2= 0,063 dm^2`

`l) 80 dm^2= 0,8 m^2`

 

MISTRZ

`a) 700 mm^2= 7 cm^2= 0,0007 m^2= 0,000007 a= 0,00000007 ha`

`b) 15 cm^2= 0,0015 m^2= 0,000015 a= 0,00000015 ha`

`c) 72 dm^2= 72 00 cm^2= 0,72 m^2= 0,0072 a= 0,000072 ha`

`d) 50 a= 0,5 ha= 5000 m^2=50 000 000 cm^2`

`e) 11 ha= 1100 a= 110 000 m^2= 1 100 000 000 cm^2`

`f) 3 km^2= 3 000 000 m^2= 300 ha= 30 000 a= 3 000 000 m^2= 30 000 000 000 cm^2`