Matematyka

Autorzy:Jerzy Chodnicki , Mirosław Dąbrowski , Agnieszka Pfeiffer

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Liczby na poniższych planszach ułożono zgodnie 4.53 gwiazdek na podstawie 19 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Liczby na poniższych planszach ułożono zgodnie

1
 Zadanie

a)

Pierwsza kolumna:

`4*3=12`  

Druga kolumna:

`3*5=15`

Trzecia kolumna:

`6*ul(3)=18`

W puste miejsce trzeba wpisać liczbę trzy. W poszczególnych kolumach iloczyn pierwszego i ostatnie wiersza daje w wyniku liczbę ze środkowego wiersza.

b)

Pierwsza kolumna:

`64:4=16`

Druga kolumna:

`68:2=34`

Trzecia kolumna:

`72:12=6`

W puste miejsce trzeba wpisać 6. W każdej kolumnie Iloraz pierwszego i drugiego wiersza daje w wyniku liczbę z 3 wiersza.

c)

W puste miejsce trzeba wpisać liczbę 4. W kolumnie 3 leżą liczby będące różnicą liczb leżących w kolumnach 13 i 5 w poszczególnych wierszach

Pierwsza kolumna:

`13-5=8`

Druga kolumna:

`8-6=2`

Trzecia kolumna:

`10-6=4`

 

d)

W puste miejsce trzeba wpisać liczbę 29. W każdej kolumnie iloczyn liczb leżących w 1 i 2 wierszu daje liczbę, która pomniejszona o 1 leży w 3 wierszu.

`3*4-1=12-1=11`

`4*5-1=20-1=19` 

 

`5*6-1=30-1=29 `